Monday, April 20, 2009

IMAN PARA SAHABAT DAN KELUARGA MEREKA


Firman Allah;

“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung”

(Surah Al-Mujadalah : 22)

Menurut Imam Ibni Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah yang telah membunuh bapanya yang bernama Abdullah bin Al-Jarrah ketika berlaku peperangan uhud; berkenaan Omar bin Al-Khattab yang membunuh bapa saudaranya yang bernama Al-‘As bin Hisham bin Mughirah ketika berlaku peperangan badar; berkenaan Mus’ab bin ‘Umair yang membunuh adiknya bernama ‘Ubaid bin ‘Umai; berkenaan Ali bin Abi Talib dan ‘Ubaidah yang telah membunuh ‘Utbah dan Syaibah dan Al-walid bin ‘Utbah ketika berlaku peperangan badar.

Tindakan mereka itu adalah kerana, mereka meletakan sayang mereka kepada Islam melebihi dari kaum kerabat mereka sendiri
.

Sekian

No comments: